Strona główna :: Ogłoszenia:: Download :: FORUM :: Kontakt
|
::Historia Koła
::Zarząd Koła
::Członkowie Koła
::Aktualności
::Obwody
::Gospodarka
::Polowania
::Komunikaty
::Galeria

.:: GOSPODARKA - OBWÓD NR 263 - MIEJSKI ::.

Obwód nr 1 | Obwód nr 120 | Obwód 206 | Obwód 337

- uchwała w sprawach wykonywania i rozliczania obowiązkowych prac gospodarczych

"Prace gospodarcze powinny być przez każdego członka Koła wykonywane z osobistym zaangażowaniem, ponieważ są one podstawą egzystencji Koła i uzyskania satysfakcji łowieckiej" 


Gospodarz obwodu - Guzanek Jan
Plan prac hodowlano-gospodarczych na sezon 2014/2015

Urządzenia łowieckie:

Zwyżka nr 1 - Nad druciana drogą
Zwyżka nr 2 - Kosz
Zwyżka nr 3 - Przy Przepompowni PERN
Zwyżka nr 4 - Przy ogródkach działkowych od strony nowego mostu
Zwyżka nr 5 - Wierzby obok figurki
Zwyżka nr 6 - Trawy Niegłosy
Zwyżka nr 7 - pod płotem Orlenu
Zwyżka nr 8 - Hrabina od strony cmentarza
Zwyżka nr 9 - Wysokie topólki - Trzepowo
Zwyżka nr 10 - Olszyny za nowym mostem

Paśnik nr 1 - Za POLMO nad jarem
Paśnik nr 2 - Sad pod odstojnikami
Paśnik nr 3 - Olszyna od strony figurki
Paśnik nr 4 - Przy wale od strony nowego mostu
Paśnik nr 5 - Hrabina akacje
Paśnik nr 6 - Olszyna od strony nowego mostu

Ambona nr 1 - Na Radziwiu za kominem
Ambona nr 2 - Na Radziwiu za kominem
Ambona nr 3 - Na Radziwiu od strony lasu 

Podsypy: przy magazynku, przy figurce, olszyna za figurką, olszyna Trzepowo, 
             Niegłosy przy drodze z płyt, Hrabina akacje, Hrabina od strony lotniska, 
             Zakonnice, gruszki, park technologiczny od strony działek, Radziwie w 
             brzózkach przy działkach, Radziwie przy wjeździe w stronę działek, przy 
             przepompowni PERN

Członkowie Koła przydzieleni do prac gospodarczych w sezonie 2013/2014:
1. Guzanek Jan
2. Szczypka Józef
3. Fila Andrzej
4. Rędziński Zygmunt 
5. Domiński Marek
6. Jędrzejewski Mirosław

Uwaga:  
1. Przy każdym paśniku muszą być 2 lizawki - czynne całym rokiem
2. Każdy myśliwy wyremontuje lub wykona po jednej budce dla kuropatw
3. Powyższe numery należy umieścić na poszczególnych urządzeniach w sposób czytelny i trwały.

Na koniec października (przed polowaniem Huberowskim) gospodarze obwodów mają obowiązek złożyć do Łowczego pisemne sprawozdanie z wykonania prac.

 

Copyright by Koło Łowieckie PETROPONOWA w PŁOCKU - 2010