.

Białowieskie żubry na żywo. Transmisja online, realizowana przez Lasy Państwowe.

- Prezes koła - Marek Tarka 
- Łowczy koła -Waldemar Kulczakiewicz
- Sekretarz koła - Jan Szrajber
- Skarbnik koła - Jakub Skrzypczak

KOMISJA REWIZYJNA

-
Ryfa Michał - Przewodniczący
- Marcinkiewicz Marcin - Członek
- Synowicz Robert - Członek

GOSPODARZE OBWODÓW

- Obwód nr 1 (Łanięta) - Michalski Zdzisław 
- Obwód nr 120 (Siemiątkowo) - Pilewski Wojciech
- Obwód nr 206 (Bielsk) - Michalski Janusz 
- Obwód nr 263--------------------------
- Obwód nr 337 (Słubice) - Maciej Ziembicki 

Domek Myśliwski Siemiątkowo -Rogale 11 Gospodarz - Artur Falkiewicz

 


PREZESI

 

Stefan Kliś
Antoni Lisiewicz
Tadeusz Stokłosa
Stanisław Syperek
Mirosław Jędrzejewski
Witold Różycki

Marek Tarka

12.05.1970 - 15.01.1973
15.01.1973 - 26.04.1978
26.04.1978 - 15.05.1985
15.05.1985 - 05.05.2005
05.05.2005 - 22.04.2008
22.04.2008 - 21.04.2017

21.04.2017 -

ŁOWCZOWIE

 
Tadeusz Bula
Jan Prącik
Stefan Kliś
Tadeusz Warda
Józef Szczypka
Ferdynand Bartosik
Józef Szczypka
Waldemar Kulczakiewicz
12.05.1970 - 12.04.1972
12.04.1972 - 15.01.1973
15.01.1973 - 26.04.1978
26.04.1978 - 07.05.1981
07.05.1981 - 10.05.1983
10.05.1983 - 26.04.2000
26.04.2000 - 24.04.2009
24.04.2009 - do chwili obecnej

SKARBNICY

 

Tadeusz Kysu
Zdzisław Dzikowski
Mieczysław Bąk
Stanisław Laskot
Jan Kupnicki
Tadeusz Warda
Jerzy Płocieniak   

Jakub Skrzypczak  

12.05.1970 - 12.04.1972
12.04.1972 - 03.06.1975
03.06.1975 - 26.04.1978
26.04.1978 - 17.05.1982
17.05.1982 - 10.05.1983
10.05.1983 - 22.04.2002
22.04.2002 - 21.04.2017

21.04.2017 -

SEKRETARZE

 
Jan Prącik
Andrzej Fila
Jerzy Płocieniak
Stanisław Syperek
Jerzy Płocieniak
Mieczysław Bąk
Jan Szrajber
12.05.1970 - 12.04.1972
12.04.1972 - 26.04.1978
26.04.1978 - 10.05.1983
10.05.1983 - 15.05.1985
15.05.1985 - 27.04.1988
10.05.1983 - 24.04.2002
24.04.2002 - do chwili obecnej
   
Domek