.

Białowieskie żubry na żywo. Transmisja online, realizowana przez Lasy Państwowe.

-UCHWAŁA NR 3 - polowania zbiorowe 2016

-UCHWAŁA Nr.2 - polowania indywidualne

- Plan polowań zbiorowych - sezon 2014/2015 Pobierz plik
- Uchwała w sprawie zasad wykonywania polowania indywidualnego
- Uchwała w sprawie zasad wykonywania polowań zbiorowych
- Regulamin polowań

 

   
     

I. Swój udział w polowanie zbiorowym całego koła (w planie tłustym drukiem) myśliwy ma obowiązek zgłosić do prowadzącego polowanie najpóźniej w czwartek poprzedzający polowanie. Myśliwy, który zgłosi swój udział w polowaniu ponosi jego koszt nawet w przypadku nieobecności.

II. Koszty kolacji po polowaniach Hubertowskim, Opłatkowym i Kończącym ponoszą w całości uczestnicy

III. W przypadku polowań ujętych w planie jako "polowanie w grupach", mysliwi mają obowiązek zgłosić do gospodarza obwodu fakt, że polowania takie odbedzie się najpóźniej w dniu poprzedzającym polowanie, a gospodarz informuje łowczego.

|IV. Zabrania się polowań indywidualnych na zwierzynę grubą i drapieżniki, od czwartku włącznie, w obwodzie w którym ma się odbywać polowanie zbiorowe całego koła w niedzielę. Zabrania się wykonywania polowań indywidualnych na zwierzynę grubą i drapieżniki  we wszystkich obwodach w dniu i w czasie polowania zbiorowego niedzielnego polowania całego koła

 
V. Miejsce zbiórki dla polowań zbiorowych ujętych w planie jako ,,Polowanie w grupach" ustala się następująco:
- obwód Nr.1 Łanięta godz.8.00 - przy piekarni (obok przystanku PKS),
- obwód Nr.120 Siemiątkowo, godz. 8,00 - Domek,
- obwód Nr.206 Bielsk, godz. 8.00 - Giżyno,
- obwód Nr.263 Miejski, godz. 8.00 - Magazynek Długa,
- obwód Nr.337 Słubice, godz. 8.00 - u kol. Białasa.

Na miejscu zbiórki grupa wybiera prowadzącego, który składa pisemny raport z polowanie u Łowczego w dniu następnym.
VI. Polowania na bażanty tylko zbiorowo wg. planu polowań we wszystkich obwodach.
VII. Po każdym polowaniu obowiązkowo POKOT.


Archiwum:
- Plan polowań zbiorowych - sezon 2013/2014
- Plan polowań zbiorowych - sezon 2012/2013
- Plan polowań zbiorowych - sezon 2011/2012
- Plan polowań zbiorowych - sezon 2010/2011
- Plan polowań zbiorowych - sezon 2009/2010

Domek