.

Białowieskie żubry na żywo. Transmisja online, realizowana przez Lasy Państwowe.

Obwód 263 - Miejski - 2840 ha
Położony w granicach administracyjnych miasta Płocka, stanowiący obszar gruntów leśnych o powierzchni 102 i gruntów polnych o powierzchni 2738. Ciągle postępująca zabudowa terenów przez osiedla mieszkaniowe, nowe drogi, grodzenie działek budowlanych uniemożliwiają organizowanie polowań zbiorowych. Obwodzie tym pozyskujemy głównie bażanty i sarny a w ostatnich latach również dziki. Na tym obwodzie prowadzimy odłowy zajęcy zasilając pozostałe obwody. Przepływająca rzeka Wisła od strony południowej stanowi teren do polowań na kaczki. Obwód łowiecki o kategoryzacji bardzo słabej.

Opis granic: Od środka rz. Wisła granicą administracyjną m. Płock w kierunku północnym i dalej ul. Zglenieckiego, następnie wzdłuż płotu usytuowanego na północnej granicy terenu Petrochemii S.A. w m. Płock, dalej bocznicą Petrochemii S.A. w m. Płock do toru kolejowego Sierpc - Płock, którym do granicy m. Płock i dalej granicą tą do ul. Otolińskiej, dalej ul. Boryszewską w kierunku m. Gulczewo do szosy Rogozino - Imielnica, którą w kierunku południowym do ul. Wyszogrodzkiej, dalej ul. ul. Harcerska, Korczaka do ul. Gmury, którą to do środka rz. Wisła (bez Kępy Ośnica), dalej granicą administracyjną m. Płock do ul. Dobrzykowskiej, ulicą tą do ul. Kolejowej, którą do granicy m. Płock i granicą tą do ściany lasu państwowego i po ścianie lasu do drogi betonowej (wojskowej), którą do ul. Popłacińskiej, którą na wschód do granicy m. Płock i dalej granicą do środka rz. Wisły

 
 
Obwód 206 - Bielsk - 3664 ha
Położony w powiatach: płockim i sierpeckim, w skład którego wchodzą grunty polne o powierzchni 3566ha oraz grunty leśne o powierzchni 98ha. Obwód typowo polny, dobrze zagospodarowany rolniczo, z dobrym stanem sarny, bażanta, widać odbudowującą sie populację zająca, kuropatwa występuję miejscowo w małych ilościach. Sporadycznie zjawiają się przejściowe dziki w okresie dojrzałej kukurydzy. Przez obwód przepływają dwie rzeki-strugi w której butuje w niewielkiej ilości kaczka. Obwód łowiecki o kategoryzacji bardzo słabej.

Opis granic: Od m. Bielsk szosą do m. Lelice i dalej drogą przez m.m. Reczewo, Gołocin, Mogielnica, Łęg Kasztelański, Mokrzk, Zakrzewo do m. Bielsk

 
 

Obwód 337 - Słubice - 5133 ha
Położony w powiatach płockim i sochaczewskim, w skład którego wchodzą grunty polne o powierzchni 4073 ha oraz grunty leśne o powierzchni 1060 ha. Jest to teren z dużą ilością bagien i olchy. Położony jest wzdłuż rzeki Wisły na odcinku ok 8km. Niska  klasa ziemi, trudny teren do polowania zbiorowego. Występuje dzik, sarna, przechodni jeleń. Odbudowująca populacja zwierzyny drobnej ucierpiała podczas powodzi z lata 2010 roku. Pozyskanie niewspółmiernie małe względem areału i potencjalnych możliwości do bytowania zwierzyny. Obwód o kategoryzacji słabej.

Opis granic: Od Kępy Antonińskiej na rz. Wisła drogą przez m.m. Władysławów, Gilówka, Narty, Grzybów, Słubice, Studzieniec, Budy, Alfonsów,Juliszew, Nowosiadło, Świniary, Wiączemin Polski do rz. Wisła i rzeką tą do Kępy Antonińskiej

Mapa obwodu nr. 337

 
 

Obwód 120 - Siemiątkowo – 5063 ha
Położony w województwie mazowieckim, w skład którego wchodzą grunty leśne o powierzchni 329ha oraz grunty polne o powierzchni 4734 ha. Obwód z licznymi bagnami stopniowo osuszanymi, położony nad rzeką Wkrą. Słaby stan zwierzyny drobnej. Dzik i sarna z zmniejszonym stanie przez kłusownictwo i polujące samowolnie psy, Mimo wielkich wysiłków w ochronie łowiska stan bytującej zwierzyny nie zwiększa się. Obwód o kategoryzacji bardzo słabej.

Opis granic:
Od m. Radzanów drogami przez m.m. Bębnowo, Gradzanowo Kościelne, Siemiątkowo Rogalne, Siemiątkowo Koziebrodzkie, Wolany, Kolonia Siemiątkowo Nowopole, Jaworowo Sęborze, Sokołowy Kąt do rz. Wkra, którą do m. Radzanów.

Mapa obwodu

 
 
Obwód 1 - Łanięta - 3153 ha
Położony w województwie łódzkim w skład którego wchodzą grunty leśne o powierzchni 214 ha oraz grunty polne o powierzchni 2939 ha. Obwód typowo polny z trzema skupiskami lasu, sprzyjający dla  bytowania sarny. Stan sarny dobry. Zwierzyna drobna w dostatecznym stanie, z widocznym odradzaniem się tej populacji. Dzik przejściowy bytuje w okresie wegetacji kukurydzy. Obwód polny o kategoryzacji bardzo słabej.

Opis granic: Od m. Franciszków drogą przez m.m. Suchodębie, Wilkowia, Ryszardów skąd granicą woj. do m. Franciszków

Mapa obwodu

Domek