.

Białowieskie żubry na żywo. Transmisja online, realizowana przez Lasy Państwowe.

Apel Zarządu KŁ Petroponowa

 

W związku z brakiem statutowej większości na Walnym Zgromadzeniu

w dniu 02.07.2022 Zarząd KŁ Petroponowa apeluje do wszystkich

Członków Koła o niezawodne przybycie na Walne w miesiącu

Wrześniu 2022 . Termin , miejsce i godzina będą podane w pisemnym

Zaproszeniu oraz na stronie Petroponowa.pl

Zarząd Kł Petroponowa przypomina , że każdy Członek Koła oprócz swoich

statutowych praw  ma również obowiązki , m.in. dbanie o dobro Koła

którego jest Członkiem .

Na Walne w dniu 2.07 br. przybyło 30 Członków Koła ponosząc z tego tytułu

Koszty przejazdu , rezygnując z czasu dla swoich rodzin .

Pozostał 30 Członków wykazało się brakiem szacunku dla Kolegów , Koła i PZŁ

Apelujemy o przybycie maksymalnej liczby Członków KŁ Petroponowa na

Walne we wrześniu 2022 roku

 

 

Zarzad KŁ Petroponowa

 

Zarząd Koła
Prezes Koła 501871510

Łowczy Koła 602478122


 

Domek