.

Białowieskie żubry na żywo. Transmisja online, realizowana przez Lasy Państwowe.

  

ABW 

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

DELEGATURA W LUBLINIE

Wydział Zamiejscowy w Rzeszowie 

 

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Płocku

Łowczy Okręgowy Marek Zaborowski 

Wydział Zamiejscowy w Rzeszowie Delegatury ABW w Lublinie prowadzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Przemyślu śledztwo sygn. akt PO I Ds. 68.2018 (RSD 5/19/RZ) przeciwko podejrzanym o czyn z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29.11.2000 o obrocie z zagranicą towarami, technologiami, usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

W ramach przedmiotowej sprawy poszukujemy nw. modeli termowizorów: 

1. Pulsar Trail XQ50 LRF, 2. Pulsar Trail XP38, 3. Pulsar Apex XD50, 4. Pulsar Apex LRF XQ38, 5. ATN Mars-HD 384 1.25-5x (może występować pod nazwą ATN THOR-HD 

384 1.25-5x), 6. ATN Mars-HD 384 2-8x (może występować pod nazwą ATN THOR-HD 384 

2-8x), 7. ATN Mars-HD 384 4.5-18x (może występować pod nazwą ATN THOR-HD 

384 4.5-18x), 8. ATN Mars-HD 640 5-50x (może występować pod nazwą ATN THOR-HD 640 

5-50x), celem krótkotrwałego wypożyczenia tych urządzeń oraz przeprowadzenia nieniszczących, nieinwazyjnych i nie ingerujących badań laboratoryjnych przez biegłych w Akredytowanym Laboratorium Badawczym. 

Dlatego też na podstawie art. 15 kpk zwracam się z uprzejmą prośbą o skierowanie zapytania do członków Polskiego Związku Łowieckiego we właściwości miejscowej Waszego Zarządu Okręgowego PZŁ dot. dysponowania ww. modelami termowizorów oraz możliwości ich krótkotrwałego wypożyczenia na potrzeby prowadzonego śledztwa. 

W przypadku pojawienia się pytań proszę o kontakt pod nr telefonu (17)8615245 lub 727033177. Pisemną odpowiedź proszę przesłać na adres: Wydział Zamiejscowy w Rzeszowie DABW w Lublinie - 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30. 

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA Wydziału Zamiejscowego w Rzeszowie 

Delegatury BW w Lublinie ppor Adrianna słOTA-KRÓL 

 

 

 W maju 2020r. Komisja Europejska przyjęła dokument

„Unijna strategia na rzecz ochrony różnorodności

biologicznej do 2030 r. Przywracanie przyrody do naszego

życia”. link: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0380

Obecnie trwają prace na poziomie europejskim zmierzające do

 

wprowadzenia w życie zapisów tej strategii. W tym celu odbywają się

m.in. konsultacje społeczne dokumentów bezpośrednio

zw. z ww. strategią: 

1.     Opracowanie prawnie wiążących unijnych celów w

zakresie odbudowy przyrody: kluczowe zobowiązanie

strategii UE na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 r.” 

- do dnia 5 kwietnia 2021 r. możliwe jest zgłaszania uwag i wniosków,

 w formie ankiety dostępnej pod internetowym adresem: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your 

say/initiatives/12596Protecting-biodiversity-nature-restoration-targets/public consultation.%20%0D2 

2.     Strategia leśna UE”. Strategia ma opierać się na

3.       dokumencie „Unijna strategia na rzecz ochrony różnorodności

4.       biologicznej do 2030 r. Przywracanie przyrody do naszego życia”. 

- do dnia 19 kwietnia 2021 r. możliwe jest zgłaszania uwag i wniosków,

 

konsultacje dostępne pod internetowym adresem: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-EU Forest-Strategy/public-consultation 

Z głębokim zaniepokojeniem pragniemy Państwa poinformować o

możliwych skutkach wdrożenia restrykcyjnych zapisów „Unijna strategia

na rzecz ochrony różnorodności biologicznej do 2030 r.

Przywracanie przyrody do naszego życia”, zakładających objęcie

ochroną ścisłą 10% terenów lądowych (ok. 3,1 mln. ha). 

Kształtująca się strategia na dzień dzisiejszy nie precyzuje definicji, niemniej jednak zakłada wprowadzanie ochrony ścisłej, którą należy jednoznacznie rozumieć jako: całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów przyrodniczych na obszarach objętych ochroną, zgodnie z art. 5 pkt. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55 z zm.)

Naszym zdaniem w praktyce oznacza to, że jakakolwiek dotychczasowa działalność ludzka na większości gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych będzie zabroniona. 

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, mając na uwadze założenia ww. strategii, zlecił opracowanie szczegółowych ekspertyz dotyczących skutków jej wdrożenia. Ekspertyzy i pozostałe informacje znajdziecie Państwo na stronie: https://lack.lodz.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/ekspertyzy 

dotyczace-unijnej-strategii-dla-bioroznorodnosci/20183917 

Prosimy Państwa o możliwie szczegółowe zapoznanie się z tymi ekspertyzami, w szczególności w aspekcie dotyczącym gospodarki leśnej, której zaprzestanie, przy założeniu pesymistycznego, ale niestety bardzo realnego scenariusza doprowadzi do całkowitej zmiany funkcjonowania większości nadleśnictw podległych łódzkiej dyrekcji. 

Naszym zdaniem doprowadzi do katastrofy nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale również przyrodniczym i społecznym. 

Mamy nadzieję, że poruszane problemy dotrą do szerokiego grona społeczeństwa, ponieważ w naszej ocenie skutki wdrożenia strategii mogą mieć bezpośredni wpływ na ich życie codzienne, nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale również rekreacyjnym. Objęcie lasów ochroną ścisłą w znaczący sposób spowoduje praktycznie wyeliminowanie dostępności usług ekosystemowych, szczególnie turystyki dla społeczeństwa, w tym swobodnego dostępu do lasów, zakaz zbiorów runa leśnego, znaczne ograniczenie lub zakaz pozyskania drewna, w tym drewna na opał, możliwości korzystania z różnych form rekreacji i odpoczynku (spacerowania, biegania poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi, itp.), czyli korzystania z lasu w takiej formie jak dotychczas. 

Nie mamy żadnych wątpliwości, że walory przyrodnicze tego regionu są w dużej mierze wynikiem zorganizowanej działalności leśników, samorządowców, działaczy społecznych, przyrodników, którym zawsze przyświecał cel racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody. Jesteśmy pewni, że utrzymanie tych walorów jest nierozerwalnie związane ze stosowanym od dziesięcioleci sposobem zagospodarowania gruntów, które powierzono Lasom Państwowym.

 

 

Zdrowych i wesołych Świąt Wielkiej Nocy 2019 

Darz Bór 

Zarząd Koła życzy Petroponowa

 

Składka członkowska na rok 2017

 

Zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej Nr 23/2016 z dnia 14.09.2016r.

składka członkowska na 2017 rok wynosi:

– składka normalna – 357 zł. (w tym ubezpieczenie 37 zł.)

– ulgowa – 197 zł. ( w tym ubezpieczenie 37 zł.)

Składka ulgowa przysługuje: uczącej się młodzieży w systemie stacjonarnym                                                           za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej, jednak tylko tym                                              osobom, które nie ukończyły 25 lat do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz myśliwym,                                               którzy ukończyli 70 lat do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Przypominamy, że składki na PZŁ, wpłacane gotówką bezpośrednio do kas Banków                                        PEKAO SA zwolnione są od kosztów prowizji bankowej, niezależnie od tego czy są                                                  to wpłaty indywidualne, czy też grupowe wnoszone przez Koła Łowieckie. Porozumienie                            obowiązuje na terenie Okręgu płockiego.

 

 

Ocena trofeów samców zwierzyny płowej – rogacze

 

Ocena trofeów samców zwierzyny płowej (rogacze), pozyskanej w sezonie 2016 odbywać się będzie w siedzibie ZO PZŁ w Płocku w godzinach od 9-tej do 13-tej w następujących terminach:

19 listopada br. Koła Łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie Nadleśnictwa Płock.

26 listopada br. Koła Łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie Nadleśnictw Gostynina i Łącka.

Natomiast z obwodów dzierżawionych na terenie Nadleśnictwa Kutno ocena odbędzie

się w Nadleśnictwie Kutno w dniu26 listopada br. od godz. 9-tej do godz.12-tej.  

Kurs dla instruktorów i sędziów strzelectwa myśliwskiego

W dniach 23 i 24 września br. odbędzie się kurs dla instruktorów i

sędziów strzelectwa myśliwskiego.

Zajęcia teoretyczne rozpoczną się 23 września br. o godz. 10.00 w auli

Politechniki Warszawskiej w Płocku przy ul. Jachowicza 2.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest posiadanie podstawowych

Uprawnień przez co najmniej 5 lat.

Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie prosimy o nadsyłanie

 wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

  Komunikat Prokuratury 2015

W związku z zaleceniem Prokuratura Okręgowa w Płocku,w zakresie

postępowania z zabespieczonymi narzędziami kłusowniczymi typu wnyki oraz

oraz wdrażania w tym zakresie postepowań karnych,zalecam zawiadamianie Policji o

każdym przypadku znalezienia wnyków.podkreślam że to konieczne wdrażanie

postępowań karnych także wówczas ,gdy nie jest mozliwe ustalenie sprawców czynów

zabronionych,określonych w art.52 i art.53 ustawy prawo łowieckie.

   Narzędzia kłusownicze typu wnyki, jako służące od popełnienia czynu

zabronionego, są dowodami rzeczowymi i należy sosować do nich przepisy kodeksu

postępowania karnego , co wyklucza ich zniszczenie według własnego uznania przez

członków Polskiego Związku Łowieckiego Zarząd Okręgowy w Płocku.

Narzędzia te należy prtzekazać Policji.

 

 

 

# Komunikat nr2/2014-2015 - KOMUNIKAT 7/14 ZARZĄDU OKRĘGOWEGO
Ocena samców zwierzyny płowej (sarny rogacze) pozyskane w sezonie 2014 odbywać się będzie w siedzibie ZO PZŁ w Płocku w godzinach od 9-tej do 13-tej w następujących terminach:
-11 pąździernika br Koła Łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie Nadleśnictwa Płock.
- 18 października br Koła Łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie Nadleśnictw Gostynin i Łąck

Natomiast z obwodów dzierżawionych na terenie Nadleśnictwa Kutno ocena odbędzie się w Nadleśnictwie Kutno w dniu 25 października br od godz. 9.00-12.00.

data dodania: 19.09.2014


# Komunikat nr1/2014-2015 - WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA
Zarząd Koła Łowieckiego PETROPONOWA w Płocku zwołuje na dzień 28.04.2014r. o godz. 17.00 Walne Zgromadzenie Członków Koła, które odbędzie się w Domu Technika w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 41. Obecność wszystkich członków Koła obowiązkowa.

data dodania: 11.04.2014


# Komunikat nr 7 Zarządu Okręgowego

data dodania: 18.09.2013


# Komunikat nr 4/2013-2014 - Kalibry 222, 223 przywrócone 

data dodania: 7.08.2013


# Komunikat nr 3/2013-2014 - Prace porządkowe - Siemiątkowo
W dniu 27.07.2013 (sobota) organizujemy prace gospodarcze dla wszystkich członków koła w Siemiątkowie na zakupionej nieruchomości.
Planujemy do wykonania wycinanie zbędnych drzew i krzaków oraz drobne prace porządkowe.
Prosimy o zabranie ze sobą narzędzi tj. grabie, szpadle, siekiery, piły.
Zbiórka o godzinie 9.00 na terenie nieruchomości.
 

data dodania: 16.07.2013


# KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie Afrykańskiego Pomoru Świń ASF
 

 

 

data dodania: 10.07.2013


# KOMUNIKAT ZO PZŁ w sprawie kalibrów 222, 223 Rem.


 

data dodania: 21.06.2013


# Komunikat nr 2/2013-2014 - Prace porządkowe - Siemiątkowo
W dniu 1.06.2013 (sobota) organizujemy prace gospodarcze dla wszystkich członków koła w Siemiątkowie na zakupionej nieruchomości.
Planujemy do wykonania wycinanie zbędnych drzew i krzaków, cięcie trawy oraz drobne prace porządkowe.
Prosimy o zabranie ze sobą narzędzi tj. grabie, szpadle, siekiery, piły oraz jeżeli ktoś posiada kosy spalinowe.
Zbiórka o godzinie 9.00 na terenie nieruchomości.
 

data dodania: 24.05.2013


# Komunikat nr 1/2013-2014 - Walne Zgromadzenia Członków Koła
Zarząd Koła łowieckiego PETROPONOWA w Płocku zwołuje na dzień 29.04.2013 o godz. 17 Walne Zgromadzenia Członków Koła, które odbędzie się w Domu Technika w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego.

data dodania: 12.04.2013


# Komunikat nr 3/2012-2013 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków Koła
Zarząd Koła Łowieckiego PETROPONOWA w Płocku zwołuje na dzień 3.11.2012r. o godz. 16.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła, które odbędzie się w Remizie OSP w Słubicach. Obecność wszystkich członków Koła obowiązkowa.

data dodania: 25.10.2012


# Komunikat nr 2/2012-2013 - Walne Zgromadzenia Członków Koła
Zarząd Koła Łowieckiego PETROPONOWA w Płocku zwołuje na dzień 23.04.2012r. o godz. 17.00 Walne Zgromadzenie Członków Koła, które odbędzie się w Domu Technika w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 41. Obecność wszystkich członków i stażystów Koła obowiązkowa.

data dodania: 19.04.2012


# Komunikat nr 1/2012-2013 - Ubezpieczenie NNW myśliwego.

data dodania: 6.03.2012


# Komunikat nr 5/2011 - Walne Szkoleniowe Zgromadzenie Członków.
Zarząd Koła Łowieckiego PETROPONOWA w Płocku zwołuje na dzień 08.08.2011r. o godz. 17.00 Walne Szkoleniowe Zgromadzenie Członków Koła, które odbędzie się w Domu Technika w Płocku ul. Kazimierza Wielkiego 41.Obecność wszystkich członków i stażystów Koła obowiązkowa.

data dodania: 29.07.2011


# Komunikat nr 4/2011 - Walne Zebranie Sprawozdawcze
Zarząd Koła Łowieckiego PETROPONOWA w Płocku informuje, że w dniu 05.05.2011r. o godz. 17.00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła w Domu Technika w Płocku ul. Kazimierza Wielkiego 41.
Obecność wszystkich członków i stażystów Koła obowiązkowa.

data dodania: 14.04.2011


# Komunikat nr 3/2011 - Przystrzelanie broni
Przystrzelanie broni odbędzie się 21.05.2011r. na strzelnicy w Karolewie. Dojazd we własnym zakresie. Zbiórka godz. 9.00

data dodania: 4.04.2011


# Komunikat nr 2/2011 - Zmiana terminu polowania
Polowanie zbiorowe w obwodzie nr 263 w dniu 30.01.2011 zostaje odwołane. Polowanie odbędzie sie w tym terminie w obwodzie nr 1 ŁANIĘTA.

data dodania: 27.01.2011


# Komunikat nr 1/2011 - Odłowy
Przypominamy o niedzielnych odłowach (9.01.2011). Miejsce zbiórki: Cmentarz Trzepowo. Godz. 8.00. Dojazd Własny. Łowczy obiecał gorącą grochówkę !!

data dodania: 3.01.2011

 

 

 
Domek