.

Białowieskie żubry na żywo. Transmisja online, realizowana przez Lasy Państwowe.

 

 

.:: GOSPODARKA - OBWÓD NR 337 - SŁUBICE ::.

 

- uchwała w sprawach wykonywania i rozliczania obowiązkowych prac gospodarczych      

"Prace gospodarcze powinny być przez każdego członka Koła wykonywane z osobistym zaangażowaniem, ponieważ są one podstawą egzystencji Koła i uzyskania satysfakcji łowieckiej" 


Gospodarz obwodu - Maciej Ziębicki 

 


Plan prac hodowlano-gospodarczych na sezon 2015/2016      

Urządzenia łowieckie:

Ambona nr 1 - prawa strona drogi do Piotrkówka
Ambona nr 2 - za Białasem
Ambona nr 3 - lewa strona drogi do Piotrkówka
Ambona nr 4 - nad wałem od strony Słubic
Ambona nr 5 - za pałacem
Ambona nr 6 - Bolka dukt
Ambona nr 7 - stare poletko
Ambona nr 8 - Zyck Łąki
Ambona nr 9 - Juliszew
Ambona nr 10 - Leonów w pobliżu Ponzio
Ambona nr 11 - Olszyny Leonów
Ambona nr 12 - Zyck nad rowem
Ambona nr 13 - Grzybów łąki

Ambona nr 14 - Grzybów
Ambona nr 15 - Grzybów

Ambona nr 16 - za pałacem
Ambona nr 17 - Na Zrębie

Ambona nr 18 - Wionczenim

Ambona nr 19 - Suchodół

Ambona nr 20 - las Wymyśle

Ambona nr 21 - przy wale Wisły

 

Obwód Nr.337

Plan prac hodowlano-gospodarczych na sezon 2016/2017.

Białas Czesław

Ambona Nr 1 prawa strona drogi do Piotrkówka

Paśnik Nr 7 Las Poznań

Podsyp-Za kanałkiem Białasa 1 szt.

 

Borkowski Tomasz

Ambona Nr 3 „lewa strona drogi do Piotrkówka– przy kamieniu

Paśnik Nr 4 „lewa strona drogi środkowej na wysokości Poznania drugi wyjazd – budowa nowego

Paśnik Nr 6 „oddział Poznań

 

Marcinkiewicz Marcin

Ambona Nr 13 Grzybów łąki – remont dachu i podłogi

Paśnik Nr 1 olszyna po lewej stronie drogi do Piotrkówka – remont

Podsyp – wzdłuż wału Wisły 1 szt.

 

Szewczyk Tomasz

Ambona Nr 2 za Białasem

Paśnik Nr 2 za Białasem-do naprawy

Podsyp – łąki od Słubic

 

Skrzypczak Jakub

Ambona Nr 14 Grzybów – budowa nowej

Paśnik Nr 3 za Białasem – do przeniesienia w inne miejsce

Podsyp – wzdłuż wału Wisły 1 szt.

 

Synowicz Robert

Ambona Nr 7 stare poletko – naprawa dachu

Ambona Nr 15 Grzybów – wymiana drabiny

Paśnik Nr 13 Grzybów – remont

Podsyp- wzdłuż wału Wisły 1 szt.

 

Tarka Marek

Ambona Nr 5 za pałacem - remont

Paśnik Nr 5 Bolka dukt – naprawa dachu

Podsyp- za bazą 1 szt.

Uprawa poletka przy amb. Nr. 4

 

Kłys Wojciech

Ambona Nr 20-olszyny na Studzieńcu

Ambona Nr 8- Zyck zaniedbana szyby w oknach popękane(wymiana)

Paśnik Nr 8 lewa strona drogi do Bolka duktu

Paśnik Nr 9 lisie jamy – naprawa dachu

Podsyp- wzdłuż wału Wisły 1 szt.

 

Ryfa Michał

Ambona Nr 10 Leonów łąki za Ponzio

Paśnik Nr 12 duży las od strony Juliszewa – naprawa dachu

Ryfa Jan

Ambona Nr 9 Juliszew

Ambona Nr 18 Wionczemin

Ambona Nr 21 Swiniary

Paśnik Nr 11

Podsyp- aronie 1 szt.

Ryfa Andrzej

Ambona Nr 11 Olszyny na Leonowie - remont

Ambona Nr 12 Zyck nad rowem - remont

Paśnik Nr 10 lewa strona drogi Zyck-Studzieniec – remont

Podsyp- Stary cmentarz 1 szt..

Jankowski Marek

Ambona Nr 4 przy poletku-naprawa słaba widoczność( zasłaniają gałęzie)

Ambona Nr 16 za pałacem- do przeniesienia w inne miejsce

Paśnik Nr 14 Leonów

Podsyp – w okolicach poletka

 

Ziębicki Maciej

Ambona Nr 19 Suchodół

Ambona Nr 17 na zrębie

Paśnik Nr 15 na Suchodole

Uwaga:

1.Przy każdym paśniku muszą być dwie lizawki – czynne całym rokiem

2.Każdy myśliwy wykona lub wyremontuje po jednej budce dla kuropatw

Powyższe numery należy umieścić na poszczególnych urządzeniach w sposób czytelny i trwały.

Na koniec października (przed polowaniem Hubertowskim ) gospodarze obwodów mają obowiązek złożyć do Łowczego pisemne sprawozdanie z wykonania prac.

Tarka Marek - Gospodarz

Szewczyk Tomasz

604 562 362

Ziębicki Maciej

608 476 023

Skrzypczak Jakub

601 367 575

Synowicz Robert

504 020 342

Ryfa Jan

600 107 873

Ryfa Michał

507 161 054

Marcinkiewicz Marcin

693 911 350

Tarka Marek

501 871 510

Białas Czesław

608 631 232

Borkowski Tomasz

785 766 999

Jankowski Marek

502 054 300

Ryfa Andrzej

600 126 105

Kłys Wojciech

508 106 904

Domek