.

Białowieskie żubry na żywo. Transmisja online, realizowana przez Lasy Państwowe.

.:: GOSPODARKA - OBWÓD NR 263 - MIEJSKI ::.

 

- uchwała w sprawach wykonywania i rozliczania obowiązkowych prac gospodarczych      

"Prace gospodarcze powinny być przez każdego członka Koła wykonywane z osobistym zaangażowaniem, ponieważ są one podstawą egzystencji Koła i uzyskania satysfakcji łowieckiej" 


Gospodarz obwodu ---
Plan prac hodowlano-gospodarczych na sezon 2015/2016      

Urządzenia łowieckie:

Zwyżka nr 1 - Nad druciana drogą
Zwyżka nr 2 - Kosz
Zwyżka nr 3 - Przy Przepompowni PERN
Zwyżka nr 4 - Przy ogródkach działkowych od strony nowego mostu
Zwyżka nr 5 - Wierzby obok figurki
Zwyżka nr 6 - Trawy Niegłosy
Zwyżka nr 7 - pod płotem Orlenu
Zwyżka nr 8 - Drabina od strony cmentarza
Zwyżka nr 9 - Wysokie topólki - Trzepowo
Zwyżka nr 10 - Olszyny za nowym mostem

Paśnik nr 1 - Za POLMO nad jarem
Paśnik nr 2 - Sad pod odstojnikami
Paśnik nr 3 - Olszyna od strony figurki
Paśnik nr 4 - Przy wale od strony nowego mostu
Paśnik nr 5 - Hrabina akacje
Paśnik nr 6 - Olszyna od strony nowego mostu

Ambona nr 1 - Na Radziwiu za kominem
Ambona nr 2 - Na Radziwiu za kominem
Ambona nr 3 - Na Radziwiu od strony lasu 

 

Ambona nr 4 - działki

Podsypy: przy magazynku, przy figurce, olszyna za figurką, olszyna Trzepowo, 
             Niegłosy przy drodze z płyt, Drabina akacje, Drabina od strony lotniska, 
             Zakonnice, gruszki, park technologiczny od strony działek, Radziwie w 
             brzózkach przy działkach, Radziwie przy wjeździe w stronę działek, przy 
             przepompowni PERN

 

Obwód Nr.263

Plan prac hodowlano-gospodarczych na sezon 2016/2017.

 

 

Domiński Mare

Ambona Nr 3 w Radziwiu za kominem – do remontu

Paśnik Nr 2 nad rowem PERN

Podsyp-za kominem 1 szt.

Zwyżka Nr 6 wysokie topole za figurką

Podsyp-za gazami 1 szt.

 

 

 

Jędrzejewski Mirosław

Zwyżka Nr 4 polana nad Wisłą

Paśnik Nr 1 za Polmo nad jarem

Podsyp- za działkami od szosy na Dobrzyków 1 szt. i za przepompownią nad wałem 1 szt.

 

Kwiatkowski Mariusz

Ambona Nr 2 Radziwie

Paśnik Nr 3 olszyna od strony figurki

Zwyżka Nr 5 Trzepowo

Podsyp-figurka Niegłosy 1 szt. i Niegłosy stara szkoła 1 szt.

 

 

Guzanek Jan

Ambona Nr 1 w Radziwiu za kominem

Zwyżka Nr 7 pod płotem Orlenu

Paśnik Nr7 olszyna Trzepowo

Zwyżka Nr 9 wierzby za figurką ul. Rolna

Podsyp- ule Milińskiego 1 szt. Francuzy 1 szt.

 

Szczypka Józef

Zwyżka Nr 8 hrabina od strony cmentarza

Paśnik Nr 5 hrabina akacje

Podsyp-hrabina 1 szt. opuszczony sad nad działkami 1 szt. Zakonnice 1 szt. i róże 1.szt.

 

Uwaga:

1.Przy każdym paśniku muszą być dwie lizawki – czynne całym rokiem

2,Każdy myśliwy wykona lub wyremontuje po jednej budce dla kuropatw

3.powyższe numery należy umieścić na poszczególnych urządzeniach w czytelny i trwały.

 

Na koniec października (przed polowaniem Hubertowskim) gospodarze obwodów mają obowiązek złożyć do Łowczego pisemne sprawozdanie z wykonania prac.

 

 

 

Guzanek Jan - 

696 031 030

Szczypka Józef

504274835

Kwiatkowski Mariusz

6697 270 403

Jędrzejewski Mirosław

605 199 472

Domiński Marek

692422166

 

 

 

 
Domek