.

Białowieskie żubry na żywo. Transmisja online, realizowana przez Lasy Państwowe.

 

.:: GOSPODARKA - OBWÓD NR 1 - ŁANIĘTA::.

 

 -

- uchwała w sprawach wykonywania i rozliczania obowiązkowych prac gospodarczych         

"Prace gospodarcze powinny być przez każdego członka Koła wykonywane z osobistym zaangażowaniem, ponieważ są one podstawą egzystencji Koła i uzyskania satysfakcji łowieckiej" 

Urządzenia łowieckie: 

Ambona nr 1 - las Suchodębie (bagno od strony Serwacha)

Ambona nr 2 - las Suchodębie strona zachodnia

Ambona nr 3 - las Suchodębie strona zachodnia nad rowem

Ambona nr 4 - las Suchodębie od strony Franciszkowa

Ambona nr 5 - las Suchodębie od strony Franciszkowa

Ambona nr 6 - las Suchodębie od strony Kujawowicza

Ambona nr 7 - las Suchodębie od strony brukowanki

Ambona nr 8 - las łąnięcki od strony Michalkskiego

Ambona nr 9 - las łąnięcki od strony drogi Gostynin-Łanięta

Ambona nr 10 - las łąnięcki od strony Sokołowa

Ambona nr 11 - ciąg krzaków przy Franciszkowie

Ambona nr 12 - las Kąty od strony Łaniąt

Ambona nr 13 - Las Suchodębie od strony Franciszkowa przy dębie

Ambona nr 14 - Las Suchodębie nad rowem - przy granicy

Ambona nr 15 - Las Kąty od granicy

 

Paśnik nr 1 - las Suchodębie po lewej stronie drogi środkowej

Paśnik nr 2 - las Kąty po lewej stronie szosy Łanięta-Włocławek

Paśnik nr 3 - las Łanięcki od strony Sokołowa

Paśnik nr 4 - las Kąty w środku

Paśnik nr 5 - las Kąty nad bagnem

Paśnik nr 6 - kępa Serwacha

Paśnik nr 7 - las Suchodębie prawa strona drogi środkowej

Paśnik nr 8 - las Łanięcki przy bagnie

Paśnik nr 9 - las Łanięta prawa strona drogi środkowej

Paśnik nr 10 - las Kąty po prawej stronie szosy Łanięta-Włocławek

Paśnik nr 11 - las na Franciszkowie

 

Obwód Nr.1 Łanięta

Plan prac hodowlano-gospodarczych na sezon 2016/2017

 

Janusz Szum

Ambona Nr 1 las Suchodębie (bagno od strony Serwacha) - remont

Paśnik Nr 10 las Kąty po prawej stronie szosy Łanięta-Włocławek

 

Jędrzejczyk Sławomir

Ambona Nr 3 las Suchodębie nad rowem - budowa

Paśnik Nr 2 las Kąty po lewej stronie szosy Łanięta-Włocławek

Podsyp- Łanięta bagno 1 szt.

 

Michalski Zdzisław

Ambona Nr 10 las Łanięcki od strony Sokołowa + amb.nr. 17

Podsyp- Łanięta gorzelnia 1 szt.,Pomorzany 1 szt.,Witoldów remiza 1 szt.

 

Kaszewski Andrzej

Ambona Nr 8 las las Łaniecki od strony Łaniąt do pomalowania.

Paśnik Nr 4 las Kąty w środku

Podsyp- Wilkowyje róże 1 szt.

 

Gabruszewski Radosław

Ambona Nr 5 las Suchodębie od strony Franciszkowa

Paśnik Nr 5 las Kąty nad bagnem

Podsyp- trawy na granicy z Włocławkiem 1 szt.

 

Kucharski Grzegorz

Ambona Nr 12 las Łaniecki od strony cmentarza

Ambona Nr 13 las Suchodebie od strony Franciszkowa

Paśnik Nr 3 las Łanięcki od strony Sokołowa budowa.

Podsyp- Witoldów 1 szt.

 

Szczypka Hubert

Ambona Nr 7 las Suchodębie od brukowanki

Paśnik Nr 7 las Suchodębie prawa strona drogi środkowej

Podsyp-Suchodębie od Kujawowicza.

 

Jędrzejczyk Adam

Ambona Nr 9 las Łanięcki od szosy Gostynin-Łanięta - budowa

Paśnik Nr 9 las Łanięta prawa strona drogi środkowej - remont

Podsyp –Budy stary strażnik 1 szt. –do postawienia

 

Paoli Stefano

Ambona Nr 11 ciąg krzaków przy Franciszkowie - do naprawy

Paśnik Nr 11 las na Franciszkowie

Podsyp- Franciszków 1 szt

.

 

Pacałowski Wojciech

Ambona Nr 15 las Kąty od granicy – do remontu

Paśnik Nr13 przy starym strażniku

Podsyp- Łanięta figurka 1szt. do remontu

 

Dubacki Tomasz

Ambona Nr14 las Suchodębie między piątką a trójką

Paśnik Nr 6 kępa Serwacha

Podsyp-Franciszków 1 szt.

Paśnik Nr 1 las Suchodębie po lewej stronie drogi środkowej

 

Uwaga:

1.Przy każdym paśniku muszą być dwie lizawki –czynne całym rokiem

1.Każdy myśliwy wykona lub wyremontuje po jednej budce dla kuropatw.

1.Powyższe numery należy umieścić na poszczególnych w sposób czytelny i trwały.

 

Na koniec października(przed polowaniem Hubertowskim)gospodarze obwodów mają obowiązek złożyć do łowczego pisemne sprawozdanie z wykonania prac.

 

Członkowie Koła przydzieleni do prac gospodarczych :

 

Michalski Zdzisław - gospodarz

 

1.

Michalski Zdzisław

 509 320 051

2.

Jędrzejczyk Adam

 608 667 146

3.

Jędrzejczyk Sławomir

 660 405 414

4.

Gabruszewski Radosław

 601 411 301

5.

Kucharski Grzegorz

668 185 601

6.

Szczypka Hubert

 604 213 425

7.

Paoli Stefano

 601 192 121

8.

Szum Janusz

 602 435 560

9.

Pacałowski Wojciech

 607 626 917

10.

Dubacki Tomasz

607 095 417

11

Kaszewski Andrzej

695 020 627

 

 

 

 

 

 

 

 

Domek