.

Białowieskie żubry na żywo. Transmisja online, realizowana przez Lasy Państwowe.

Nasze łowiska gospodarujemy w pięciu obwodach o łącznej powierzchni 19 967 ha , położonych w nadleśnictwach Płock, Łąck, Kutno i Dwukoły. Jak widać dosyć mocno oddalonych od siebie i od siedziby Koła. Mimo tego  i mimo, że są to obwody zakwalifikowane jako słabe i bardzo słabe o niewielkiej lesistości, staraniem członków Koła są dobrze zagospodarowane. 

Posiadamy w nich:
- 48 ambon, 
- 12 zwyżek, 
- 40 paśników, 
- 150 lizawek, 
- 86 budek, 
- 32 podsypy. 

W obwodzie Nr 120 Siemiątkowo posiadamy domek myśliwski, w którym odbywamy tradycyjne, coroczne kolacje po uroczystych polowaniach Wigilijnych oraz kończących sezon polowań zbiorowych, a także w którym nocują koledzy przyjeżdżający na polowania indywidualne do tego obwodu. Mamy tam także magazyn na karmę oraz bróg do przechowywania snopówki. 
W obwodzie Nr 206 Bielsk posiadamy wolierę o powierzchni 120 metrów kwadratowych służącą do przechowywania zakupionych do zasiedleń bażantów czy kuropatw i kontener do przechowywania ziarna. 
W obwodzie Nr.337 Słubice posiadamy magazyn do przechowywania karmy, podobnie jak w obwodzie Nr.263.

W ostatnich latach działania zarządu i wszystkich członków koła ukierunkowane są na poprawę stanu zwierzyny drobnej w dzierżawionych przez nas obwodach. Corocznie zakupujemy 200-300 sztuk bażantów, które wsiedlamy do obwodów. W latach 2006 i 2007 zakupiliśmy po 200 sztuk kuropatw, które po przetrzymaniu w wolierach, wiosną zostały wpuszczone w obwodach 206 i 337. W ramach eksperymentu odłowiliśmy w roku 2007, 30 sztuk zajęcy w obwodzie 263, które następnie zostały przewiezione i wypuszczone w obwodach 120 i 206. Bardzo aktywnie zwalczamy lisy, w sezonie 2003-2004 pozyskaliśmy 104 sztuki, w 2004-2005 102 sztuki, w 2005-2006 141 sztuk, w 2006-2007 115 sztuk, 2007-2008 144 sztuki, 2008-2009 111 sztuk. Dzięki tym wszystkim działaniom obserwujemy stopniowy wzrost stanów zwierzyny drobnej w dzierżawionych przez Koło obwodach. W sezonie 2008/2009 przywróciliśmy w ograniczonym zakresie polowania na zające, na które nie polowaliśmy od 2001 roku.

Domek