.

Białowieskie żubry na żywo. Transmisja online, realizowana przez Lasy Państwowe.


- Umowa użyczenia broni i amunicji
- Umowa kupna-sprzedaży broni
- Wniosek o wyrejestrowanie broni
- Tabela wyników na strzelnice
- Statut PZŁ
- Wniosek o przyjęcie na staż
- Zaświadczenie o przystrzelaniu broni
- Podział województwa mazowieckiego na obwody
- Tarcza do przystrzeliwania broni
- Podanie o wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni
- Protokół z czynności gospodarczych
- Prawidła strzelań myśliwskich
- Tabele do treningów strzeleckich

 

Domek