.

Białowieskie żubry na żywo. Transmisja online, realizowana przez Lasy Państwowe.

 

Wycena sarna -rogacz Ciechanów

W dniu 26 października 2019 na strzelnicy w  Chotumiu odbędzie się ocena                                                       prawidłowości odstrzału  sarna-rogacz w godz.9-14

 

Uwaga, ważne zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska.

, Minister Środowiska,

Henryk Kowalczyk, 10 września br. zmienił obowiązujące

dotychczas rozporządzenie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie

szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Koniecznie zapoznajcie się z nowościami. 

Rozporządzenie w sprawie zmian pojawiło się 19 września br. w

Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1782 .

Znajdziecie go w poniższym linku i i na stronie PZŁ

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1782/1

Zmiany dotyczą m.in. następujących kwestii:

  • polowania indywidualnego,
  • używania noktowizji i termowizji,
  • definicji polowania zbiorowego,
  • polowania na zwierzynę wsiedloną,
  • obecności psów na stanowisku myśliwego podczas polowania zbiorowego.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 września br.,

z wyjątkiem § 1 pkt 15 i 17–19, które wchodzą w

 

życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje, rozlokowanie

 

kontenerów chłodniczych do przechowywania tusz dzików

przedstawia się następująco                                            

 1. Obszar ochronny (strefa żółta) wszystkie gminy

Siecień, gm. Brudzeń Duży - chłodnia należąca do Koła Łowieckiego

 Danielw Płocku, uzgodnienia: Pan Marek Łaziuk (tel. 501 739 938),

Gąbin, gm. Gąbin - 2 chłodnie należące do Koła Łowieckiego

Kaniaw Gąbinie, uzgodnienia: Pan Łukasz Kowalski (tel. 507 057 551),

 Wólka Niska la, gm. Sanniki chłodnia należąca do Pana Dariusza Kimaka,

 WKŁ nr 332 Jodła(tel. 694 751 728),

Siedziba PIW w Płocku, ul. Piękna 6 - chłodnia należąca

do IW, uzgodnienia: lek. wet. Magdalena Krzemińska (tel. 603 330 976),

 godziny przyjęć dzików: 07:00 - 00:00

2. Obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona) gminy Bodzanów

Bulkowo i Staroźreby

Białobrzegi, ul. Wiślana, gm. Bodzanówchłodnia należąca do Koła 

Łowieckiego im. Św. Huberta w Płocku, uzgodnienia:

Pan Zenon Petera (tel. 602 626 451)

3. Obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona) gmina Słubice

Leśnictwo Kromnów, gm. Brochów, powiat sochaczewski

uzgodnienia: leśniczy Jarosław Kusiak (tel. 508 187 831)

4. Obszar zagrożenia (strefa niebieska) gminyMała Wieś i Wyszogród

Słomin 40, gm. Wyszogród chłodnia należąca do IW, uzgodnienia

Pan Andrzej Krawczyński (tel. 788 415 740)

Uzgodnienia dotyczące przetrzymywania tusz w kontenerach

chłodniczych należy poczynić przed pozyskaniem dzika.

Należy przestrzegać zasad bioasekuracji dla poszczególnych

stref dotyczących patroszenia dzików.

 

Dziki pozyskane w obszarze przetrzymywane w chłodni

zlokalizowanej na tym samym obszarze

W razie wątpliwości dotyczących powyższych informacji

proszę o kontakt: - lek. wet. Marek Sankiewicz- tel. 607 102 604, -

lek. wet. Magdalena Krzemińska - tel. 603 330 976

 

APEL Zarządu KŁ Petroponowa

W związku z koniecznością walki z ASF oraz

ograniczeniem szkód w uprawach rolnych Zarząd

KŁ Petroponowa

apeluje do wszystkich Członków Koła o zwiększenie

aktywności w zakresie udziału w polowaniach

indywidualnych

Obszary wymagające zwiększenia aktywności

do uzgodnienia z Prezesem i Łowczym Koła

 

Informacja o kontenerach chłodniczych do

przechowywania tusz dzików

 

Strefa Żółta

Siecień –chłodnia KŁ Daniel Tel. 501 739 938

Gąbin – 2 chłodnie KŁ Kania Tel. 507 057 551

 

Płock siedziba PIW ul. Piękna 6 kontakt lek. Wet.

M. Krzemińska 603 330 976

 

Strefa Czerwona

Białobrzegi KŁ św. Hubert- Tel.602636451

Strefa Niebieska

Słomin 40 Wyszogród Tel.788 415 740

 

Przedłużony termin do 15.09.2019 - zbieramy podpisy w Zarządzie Okręgowym w Płocku

Zapraszamy

CHCEMY, ŻEBY NASZE DZIECI MOGŁY CHODZIĆ Z NAMI NA POLOWANIA. ZBIERAMY PODPISY DO KOŃCA SIERPNIA. Polski Związek Łowiecki chce przywrócenia prawa, które pozwalało polskim myśliwym wychodzić na polowania razem z dziećmi. W tym celu PZŁ wystąpił do Marszałka Sejmu z projektem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej (patrz załącznik) wraz z 1000 podpisów obywateli go popierających został złożony przez Komitet Krzewienia Tradycji Łowieckiej do Marszałka Sejmu. 2 sierpnia br. Marszałek Sejmu wydał postanowienie o przyjęciu zawiadomienia dotyczącego naszego projektu obywatelskiego (patrz załącznik). Oznacza to, że możemy rozpocząć zbieranie 100 000 podpisów popierających nasz projekt ustawy. Sposób zbierania podpisów, wszelkie potrzebne dokumenty oraz odezwą Prezesa NRŁ Rafała Malca w tym temacie znajdziecie na stronie PZŁ

 

 

UWAGA ASF 

obwód 120 w Siemiątkowie od dnia 8.08.2019 roku strefa ŻÓŁTA 

Chłodnia w Siemiątkowie , w hurtowni budowlanej 

numer telefonu 518857932

 

Uwaga ASF

obwód 337 w Słubicach strefa CZERWONA od 6.08.2019

 

Domek Siemiątkowo

Informujemy ze na kwaterze w Siemiątkowie zostały wymienione 

zamki w drzwiach , nowe klucze do odebrania u kol. Łowczego 

 

Uwaga ASF

Zarząd Okręgowy PZŁ w Płocku przekazuje następujące informacje:

1. Od dnia 6 sierpnia b.r. chłodnia zlokalizowana w miejscowości Chylin 
54A nie przyjmuje dzików na przetrzymanie na okres badania w kierunku 
ASF. Ze względu na brak innych chłodni na terenie gmin zaliczonych do 
obszarów objętych ograniczeniami (strefa czerwona): Mała Wieś, 
Wyszogród, Bodzanów i Słubice należy bezwzględnie wstrzymać się od 
pozyskania dzików na terenie w/w gmin. Zostały podjęte już działania 
mające na celu uruchomienie chłodni w innej lokalizacji.
2. Na pozostałej części powiatu płockiego obowiązuje obszar ochronny 
(strefa żółta). Na dzień dzisiejszy chłodnia przyjmująca dziki znajduje 
się w Gąbinie ul. Rogatki Żychlińskie 3, tel. 507057551. Do chłodni 
należy dostarczyć wypatroszonego dzika z patrochami i narogami 
zapakowanymi w czysty worek foliowy. Chłodnia jest własnością Koła 
Łowieckiego „Kania” w Gąbinie. Od przyjętego dzika pobierana jest opłata 
100 zł. za przechowanie oraz utylizację patrochów i narogów. Przed 
dostarczeniem proszę skontaktować się telefonicznie. Prowadzone są 
rozmowy dotyczące uruchomienia kolejnych chłodni na terenie strefy żółtej.
Darz Bór
Zarząd Okręgowy PZŁ w Płocku

Informacja

Zarząd Koła Łowieckiego PETROPONOWA zwołuje na dzień 24.07.2019 roku o godz. 18.00 Walne 

Zgromadzenie Członków Koła 

 

Zarząd Koła informuje ze na stronie Zarządu Okręgowego PZŁ Płock

znajdują się pełne wyniki  Zawodów strzeleckich 2019

 

Strzelnica

Zarząd Koła Łowieckiego Petroponowa informuje , ze w 18.05 .2019 od godziny 9.00

na strzelnicy we Włocławku odbędą się zawody kołowe . 

zapraszamy 

 

 

Informacje

 

informujemy , ze polowanie w dniu 25.11.2018 w Siemiątkowie jest odwołane 

 

Na stronie ZO    -pzlow płock - dostępne są zdjęcia z obchodów 95 lecia PZŁ

 

JUBILEUSZ 95 LAT PZŁ 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Płocku serdecznie zaprasza

Koleżanki i Kolegów Myśliwych, na okręgowe obchody

jubileuszowe 95 lat Polskiego Związku Łowieckie, które

odbędą się 28 października 2018r. Uroczystości rozpoczną się

Mszą Świętą Hubertowską o godz. 12.30  w  kościele 

 pw. N.M.P. Królowej Polski  ul. Św. Wojciecha 2

 

Wycena

Ocena prawidłowości odstrzału rogaczy odbędzie się  w  siedzibie

ZO  PZŁ w Płocku w godzinach od 9-tej do 13-tej w następujących

terminach:

–  24  listopada   br.    KŁ  dzierżawiące   obwody łowieckie  na 

 terenie Nadleśnictwa Płock.

– 1 grudnia br. KŁ dzierżawiące obwody łowieckie na terenie

Nadleśnictw Gostynina i Łącka.     

 Obwody PZŁ Ciechanów  17 listopada br w Ciechanowie

Obwody dzierżawionych  na  terenie   Nadleśnictwa  Kutno

 ocena odbędzie się w Nadleśnictwie Kutno w dniu   

 1 grudnia  br. od godz. 9-ej do godz.12-tej. 

          

SKŁADKA NA  PZŁ 

     Zgodnie  z  Uchwałą  NRŁ składka członkowska na rzecz

Zrzeszenia w roku 2019 nie ulega zmianie i wynosi 320 zł.

Zmianie ulega jedynie wysokość ubezpieczenia OC i NNW

myśliwego,która wynosi 43 zł.     

 

– składka normalna  – 320 zł.  + ubez 43 zł. = razem 363 zł.        

 – ulgowa                    – 160 zł.  + ubez 43 zł. = razem 203 zł.                  

 

Składka  ulgowa przysługuje młodzieży i  myśliwym, którzy

ukończyli 70 lat do dnia 31 grudnia 2018 r.  

Członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na Zrzeszenie za

pośrednictwem koła macierzystego.   

                                               

Koła łowieckie sporządzają imienną listę wszystkich macierzystych

 członków koła z adresami oraz wysokością wpłaty i przekazują

do właściwego zarządu okręgowego. W przypadku braku listy

nie będzie możliwe zaksięgowanie składki, a tym samym

przedłużenie ważności legitymacji.

Z uwagi na krótki okres ubezpieczenia myśliwych uprzejmie

prosimy koła o wpłaty składek do 20 grudnia br.

 

Termin wpłat składki dla Członków KŁ Petroponowa 10.12.br.

Dodatkowo przypominamy o bieżącym uiszczaniu składek

na rzecz Koła

 

 

Naszemu Koledze

 

Wojciechowi Pilewskiemu

 

 wyrazy głębokiego współczucia

 

z powodu śmierci

 

OJCA

 

składają

 

Koledzy z KŁ Petroponowa

 

 

 

Msza św. Pogrzebowa odbędzie się

 

w dniu 5.10 br. o godz. 14.00

 

w Kościele w Starej Białej 

 

 

 

Informacja 

Szacunek dla zwierzyny jest wartością nadrzędną,

obowiązującą każdego myśliwego.

W związku z negatywnymi publikacjami pojawiającymi się

w mediach Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego

 niezmiennie przypomina ,

 że każdy myśliwy jest zobowiązany do przestrzegania zarówno

Zbioru zasad etyki i tradycji łowieckiej, jak i przepisów prawa,

które obowiązują zawsze, zarówno podczas polowania,

jak i po jego zakończeniu.

 Zarząd Główny PZŁ  podkreśla szczególną wagę etyki łowieckiej i

 szacunku do zwierzyny. 

Zarząd stanowczo podkreśla, że każdy z blisko

126 tysięcy członków

Polskiego Związku Łowieckiego ma obowiązek przestrzegania

zarówno prawa, jak i zasad etyki łowieckiej.

Do powyższego apelu w pełni dołącza się Zarząd KŁ Petroponowa

 

 

Do wiadomości zainteresowanych

 

zakresie szacowania szkód łowieckich w województwie

mazowieckim należy kontaktować się z kierownikiem

Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego.

 

W przypadku obwodu na gminie Siemiątkowo będzie to

PZDR w Żurominie – kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

23 657 24 99

 

W przypadku obwodu na gminie Słubice i Łanięta  będzie to

PZDR w Gostyninie – kontakt:

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

24 235 36 27

 

W przypadku obwodu na gminie Płock i Bielsk będzie to

PZDR w Płocku – kontakt:

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

24 268 60 99

 

 

 

 

Darz Bór - Dasz Krew

Polski Związek Łowiecki w ślad za ubiegłoroczną akcją krwiodawstwa

organizowaną pod hasłem Darz Bór - Dasz Krew,

w której myśliwi w niewiele ponad miesiąc oddali blisko

40 litrów krwi i jej składników ogłasza kolejną edycję.

Startujemy 1 sierpnia 2018. - pokażmy, że myśliwi to ludzie o ogromnych sercach,

chętni do niesienia pomocy. Akcję patronatem objęło Narodowe Centrum Krwi

oraz Centra Regionalne. Poza działającymi stacjonarnie Regionalnymi

Centrami Krwiodawstwa, krew będzie można oddać podczas większych

wydarzeń łowieckich, gdzie będą przygotowane ambulanse.

 Pamiętaj żeby podać hasło kampanii " DARZ BÓR - DASZ KREW"

 a swoją relację oznaczyć #darzbórdaszkrew

Więcej szczegółów na stronie PZŁ

 

 Zarząd Koła Łowieckiego „PETROPONOWA”

w Płocku

zwołuje na dzień

08.06.2018r. o godzinie 17:30

 

Walne Zgromadzenie Członków Koła, które odbędzie się

 

w Domu Myśliwskim w Siemiątkowie,

Siemiątkowo Rogalne 11.

 

Mistrzostwa KŁ Petroponowa w Płocku

 

Strzelnica we Włocławku 12.05.2018

Wyniki

Zwycięscy

Andrzej Kaszewski – klasa powszechna i kula -449 pkt

Stanisław Oziębło – klasa mistrzowska- 413 pkt

Jakub Skrzypczak – śrut 270 pkt

Józef Szczypka – Dziadki 383 pkt

 

Gratulujemy Zwycięzcom

 

 

 

Msza pogrzebowa ś.p. Tadeusza Stokłosy

 Informacja

Z głębokim żalem zawiadamiamy , ze odszedł  do Krainy

Wiecznych Łowów  Kol. Jan Gruszczyński

Msza pogrzebowa 12.06 br. o godz. 14.00

w Kościele w Imielnicy 

 

Odbędzie się w Słupnie 5 maja o godz. 14.00

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

 że w dniu  30.04 br.

Odszedł do Krainy Wiecznych Łowów

 nasz Serdeczny i Nieodżałowany

 

 Kolega  Tadeusz Stokłosa

 

Niech pamięć o Nim pozostanie wśród nas

A knieja niech Mu wiecznie szumi

 

 Komunikat

W dniu 26 kwietnia br. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk na wniosek Łowczego Krajowego

Piotra Jenocha powołał członków Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. 

Na członków organu powołani zostali prof. dr hab. Wanda Olech, Albert Kołodziejski oraz Jerzy Graczyk

Uroczysta nominacja została dokonana w Ministerstwie Środowiska. Nowo powołani

 członkowie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego to osoby z doświadczeniem

oraz zaangażowane w pracę na rzecz rozwoju polskiego łowiectwa.

Albert Kołodziejski jest wieloletnim członkiem Polskiego Związku Łowieckiego oraz

Koła Łowieckiego „TROP Płock” w Płocku. Zawodowo związany z PKN ORLEN,

gdzie pełni funkcję Prezesa Spółki Orlen Serwis S.A. Albert Kołodziejski interesuje się

strzelectwem - posiada uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa  myśliwskiego.

Jego pasją jest kynologia łowiecka, jego psy zdobywały tytuły Championa Polski.

Posiada rozległą wiedzę na temat polskiego modelu łowiectwa w odniesieniu do modeli

łowiectwa w Europie. Za jeden z głównych  celów  swojej społecznej działalności w strukturach

 Polskiego Związku Łowieckiego stawiam sobie -  poprawę wizerunku myśliwego w społeczeństwie 

 

Komunikat

Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska powołał w dniu 17 kwietnia br. nowego

 

 Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego.

 

Został nim Piotr Jenoch.

 

Piotr Jenoch jest członkiem PZŁ od 1991 r. Od 1998r. pełni funkcję Prezesa Koła Łowieckiego

 

„Czajka”. Od 2005 r. jest członkiem Komisji Oceny Trofeów przy Okręgowej Radzie

 

Łowieckiej w Ciechanowie oraz Rady Programowej Fundacji Ochrony Głuszca.

 

Ponadto jest lektorem ekspertem prawa łowieckiego, sędzią – instruktorem

 

strzelectwa myśliwskiego oraz delegatem na XXIII Krajowego Zjazdu Delegatów.

Został odznaczony wieloma medalami za zasługi łowiecki

 

 

Zarząd KŁ Petroponowa informuje , że Walne w dniu

27.04 br. nie odbędzie się z przyczyn organizacyjnych .

 

Termin strzelnicy tj. 12.05.2018 godz. 9.00 we

Włocławku pozostaje bez zmian – zapraszamy

 

O nowym terminie Walnego informacja zostanie

przekazana Członkom Koła niezwłocznie po jego

ustaleniu

 

Darz Bór

 

   

Zapraszamy Kolegów do odbioru nowych legitymacji PZŁ

Legitymacje do odbioru u kol. Łowczego

Opłata 30 zł 

 

 

 

 

Składka członkowska PZŁ na rok 2018  - termin !!

                                                      

       Zgodnie z Uchwałą  NRŁ z dnia 05.09.2017r. składka członkowska na 2018 rok wynosi: 

         – składka normalna    – 357 zł.  (w tym ubezpieczenie 37 zł.)       

         – ulgowa                          – 197 zł.   (w tym ubezpieczenie 37 zł.)

 

  Składka ulgowa przysługuje: uczącej się młodzieży w systemie stacjonarnym za

  okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej, jednak tylko tym

  osobom, które nie ukończyły 25 lat do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz myśliwym,

  którzy ukończyli 70 lat do dnia 31 grudnia 2017 roku.

 

Składkę należy wpłacić na konto naszego Koła najpóźniej w terminie do 20.12.2017

 

 

Proszę w terminie do 15.10.2017 dostarczyć do Sekretarza naszego Koła  wypełnione ankiety ze zdjęciem w celu wystawiania nowych legitymacji PZŁ 

Brak nowej legitymacji uniemożliwi udział w polowaniach od 01.01.2018

  

 

Domek