.

Białowieskie żubry na żywo. Transmisja online, realizowana przez Lasy Państwowe.

 

Strzelnica

Zarząd Koła Łowieckiego Petroponowa informuje , ze w 18.05 .2019 od godziny 9.00

na strzelnicy we Włocławku odbędą się zawody kołowe . 

zapraszamy 

 

 

Informacje

 

informujemy , ze polowanie w dniu 25.11.2018 w Siemiątkowie jest odwołane 

 

Na stronie ZO    -pzlow płock - dostępne są zdjęcia z obchodów 95 lecia PZŁ

 

JUBILEUSZ 95 LAT PZŁ 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Płocku serdecznie zaprasza

Koleżanki i Kolegów Myśliwych, na okręgowe obchody

jubileuszowe 95 lat Polskiego Związku Łowieckie, które

odbędą się 28 października 2018r. Uroczystości rozpoczną się

Mszą Świętą Hubertowską o godz. 12.30  w  kościele 

 pw. N.M.P. Królowej Polski  ul. Św. Wojciecha 2

 

Wycena

Ocena prawidłowości odstrzału rogaczy odbędzie się  w  siedzibie

ZO  PZŁ w Płocku w godzinach od 9-tej do 13-tej w następujących

terminach:

–  24  listopada   br.    KŁ  dzierżawiące   obwody łowieckie  na 

 terenie Nadleśnictwa Płock.

– 1 grudnia br. KŁ dzierżawiące obwody łowieckie na terenie

Nadleśnictw Gostynina i Łącka.     

 Obwody PZŁ Ciechanów  17 listopada br w Ciechanowie

Obwody dzierżawionych  na  terenie   Nadleśnictwa  Kutno

 ocena odbędzie się w Nadleśnictwie Kutno w dniu   

 1 grudnia  br. od godz. 9-ej do godz.12-tej. 

          

SKŁADKA NA  PZŁ 

     Zgodnie  z  Uchwałą  NRŁ składka członkowska na rzecz

Zrzeszenia w roku 2019 nie ulega zmianie i wynosi 320 zł.

Zmianie ulega jedynie wysokość ubezpieczenia OC i NNW

myśliwego,która wynosi 43 zł.     

 

– składka normalna  – 320 zł.  + ubez 43 zł. = razem 363 zł.        

 – ulgowa                    – 160 zł.  + ubez 43 zł. = razem 203 zł.                  

 

Składka  ulgowa przysługuje młodzieży i  myśliwym, którzy

ukończyli 70 lat do dnia 31 grudnia 2018 r.  

Członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na Zrzeszenie za

pośrednictwem koła macierzystego.   

                                               

Koła łowieckie sporządzają imienną listę wszystkich macierzystych

 członków koła z adresami oraz wysokością wpłaty i przekazują

do właściwego zarządu okręgowego. W przypadku braku listy

nie będzie możliwe zaksięgowanie składki, a tym samym

przedłużenie ważności legitymacji.

Z uwagi na krótki okres ubezpieczenia myśliwych uprzejmie

prosimy koła o wpłaty składek do 20 grudnia br.

 

Termin wpłat składki dla Członków KŁ Petroponowa 10.12.br.

Dodatkowo przypominamy o bieżącym uiszczaniu składek

na rzecz Koła

 

 

Naszemu Koledze

 

Wojciechowi Pilewskiemu

 

 wyrazy głębokiego współczucia

 

z powodu śmierci

 

OJCA

 

składają

 

Koledzy z KŁ Petroponowa

 

 

 

Msza św. Pogrzebowa odbędzie się

 

w dniu 5.10 br. o godz. 14.00

 

w Kościele w Starej Białej 

 

 

 

Informacja 

Szacunek dla zwierzyny jest wartością nadrzędną,

obowiązującą każdego myśliwego.

W związku z negatywnymi publikacjami pojawiającymi się

w mediach Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego

 niezmiennie przypomina ,

 że każdy myśliwy jest zobowiązany do przestrzegania zarówno

Zbioru zasad etyki i tradycji łowieckiej, jak i przepisów prawa,

które obowiązują zawsze, zarówno podczas polowania,

jak i po jego zakończeniu.

 Zarząd Główny PZŁ  podkreśla szczególną wagę etyki łowieckiej i

 szacunku do zwierzyny. 

Zarząd stanowczo podkreśla, że każdy z blisko

126 tysięcy członków

Polskiego Związku Łowieckiego ma obowiązek przestrzegania

zarówno prawa, jak i zasad etyki łowieckiej.

Do powyższego apelu w pełni dołącza się Zarząd KŁ Petroponowa

 

 

Do wiadomości zainteresowanych

 

zakresie szacowania szkód łowieckich w województwie

mazowieckim należy kontaktować się z kierownikiem

Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego.

 

W przypadku obwodu na gminie Siemiątkowo będzie to

PZDR w Żurominie – kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

23 657 24 99

 

W przypadku obwodu na gminie Słubice i Łanięta  będzie to

PZDR w Gostyninie – kontakt:

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

24 235 36 27

 

W przypadku obwodu na gminie Płock i Bielsk będzie to

PZDR w Płocku – kontakt:

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

24 268 60 99

 

 

 

 

Darz Bór - Dasz Krew

Polski Związek Łowiecki w ślad za ubiegłoroczną akcją krwiodawstwa

organizowaną pod hasłem Darz Bór - Dasz Krew,

w której myśliwi w niewiele ponad miesiąc oddali blisko

40 litrów krwi i jej składników ogłasza kolejną edycję.

Startujemy 1 sierpnia 2018. - pokażmy, że myśliwi to ludzie o ogromnych sercach,

chętni do niesienia pomocy. Akcję patronatem objęło Narodowe Centrum Krwi

oraz Centra Regionalne. Poza działającymi stacjonarnie Regionalnymi

Centrami Krwiodawstwa, krew będzie można oddać podczas większych

wydarzeń łowieckich, gdzie będą przygotowane ambulanse.

 Pamiętaj żeby podać hasło kampanii " DARZ BÓR - DASZ KREW"

 a swoją relację oznaczyć #darzbórdaszkrew

Więcej szczegółów na stronie PZŁ

 

 Zarząd Koła Łowieckiego „PETROPONOWA”

w Płocku

zwołuje na dzień

08.06.2018r. o godzinie 17:30

 

Walne Zgromadzenie Członków Koła, które odbędzie się

 

w Domu Myśliwskim w Siemiątkowie,

Siemiątkowo Rogalne 11.

 

Mistrzostwa KŁ Petroponowa w Płocku

 

Strzelnica we Włocławku 12.05.2018

Wyniki

Zwycięscy

Andrzej Kaszewski – klasa powszechna i kula -449 pkt

Stanisław Oziębło – klasa mistrzowska- 413 pkt

Jakub Skrzypczak – śrut 270 pkt

Józef Szczypka – Dziadki 383 pkt

 

Gratulujemy Zwycięzcom

 

 

 

Msza pogrzebowa ś.p. Tadeusza Stokłosy

 Informacja

Z głębokim żalem zawiadamiamy , ze odszedł  do Krainy

Wiecznych Łowów  Kol. Jan Gruszczyński

Msza pogrzebowa 12.06 br. o godz. 14.00

w Kościele w Imielnicy 

 

Odbędzie się w Słupnie 5 maja o godz. 14.00

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

 że w dniu  30.04 br.

Odszedł do Krainy Wiecznych Łowów

 nasz Serdeczny i Nieodżałowany

 

 Kolega  Tadeusz Stokłosa

 

Niech pamięć o Nim pozostanie wśród nas

A knieja niech Mu wiecznie szumi

 

 Komunikat

W dniu 26 kwietnia br. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk na wniosek Łowczego Krajowego

Piotra Jenocha powołał członków Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. 

Na członków organu powołani zostali prof. dr hab. Wanda Olech, Albert Kołodziejski oraz Jerzy Graczyk

Uroczysta nominacja została dokonana w Ministerstwie Środowiska. Nowo powołani

 członkowie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego to osoby z doświadczeniem

oraz zaangażowane w pracę na rzecz rozwoju polskiego łowiectwa.

Albert Kołodziejski jest wieloletnim członkiem Polskiego Związku Łowieckiego oraz

Koła Łowieckiego „TROP Płock” w Płocku. Zawodowo związany z PKN ORLEN,

gdzie pełni funkcję Prezesa Spółki Orlen Serwis S.A. Albert Kołodziejski interesuje się

strzelectwem - posiada uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa  myśliwskiego.

Jego pasją jest kynologia łowiecka, jego psy zdobywały tytuły Championa Polski.

Posiada rozległą wiedzę na temat polskiego modelu łowiectwa w odniesieniu do modeli

łowiectwa w Europie. Za jeden z głównych  celów  swojej społecznej działalności w strukturach

 Polskiego Związku Łowieckiego stawiam sobie -  poprawę wizerunku myśliwego w społeczeństwie 

 

Komunikat

Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska powołał w dniu 17 kwietnia br. nowego

 

 Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego.

 

Został nim Piotr Jenoch.

 

Piotr Jenoch jest członkiem PZŁ od 1991 r. Od 1998r. pełni funkcję Prezesa Koła Łowieckiego

 

„Czajka”. Od 2005 r. jest członkiem Komisji Oceny Trofeów przy Okręgowej Radzie

 

Łowieckiej w Ciechanowie oraz Rady Programowej Fundacji Ochrony Głuszca.

 

Ponadto jest lektorem ekspertem prawa łowieckiego, sędzią – instruktorem

 

strzelectwa myśliwskiego oraz delegatem na XXIII Krajowego Zjazdu Delegatów.

Został odznaczony wieloma medalami za zasługi łowiecki

 

 

Zarząd KŁ Petroponowa informuje , że Walne w dniu

27.04 br. nie odbędzie się z przyczyn organizacyjnych .

 

Termin strzelnicy tj. 12.05.2018 godz. 9.00 we

Włocławku pozostaje bez zmian – zapraszamy

 

O nowym terminie Walnego informacja zostanie

przekazana Członkom Koła niezwłocznie po jego

ustaleniu

 

Darz Bór

 

   

Zapraszamy Kolegów do odbioru nowych legitymacji PZŁ

Legitymacje do odbioru u kol. Łowczego

Opłata 30 zł 

 

 

 

 

Składka członkowska PZŁ na rok 2018  - termin !!

                                                      

       Zgodnie z Uchwałą  NRŁ z dnia 05.09.2017r. składka członkowska na 2018 rok wynosi: 

         – składka normalna    – 357 zł.  (w tym ubezpieczenie 37 zł.)       

         – ulgowa                          – 197 zł.   (w tym ubezpieczenie 37 zł.)

 

  Składka ulgowa przysługuje: uczącej się młodzieży w systemie stacjonarnym za

  okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej, jednak tylko tym

  osobom, które nie ukończyły 25 lat do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz myśliwym,

  którzy ukończyli 70 lat do dnia 31 grudnia 2017 roku.

 

Składkę należy wpłacić na konto naszego Koła najpóźniej w terminie do 20.12.2017

 

 

Proszę w terminie do 15.10.2017 dostarczyć do Sekretarza naszego Koła  wypełnione ankiety ze zdjęciem w celu wystawiania nowych legitymacji PZŁ 

Brak nowej legitymacji uniemożliwi udział w polowaniach od 01.01.2018

  

 

Domek